Vymezovací systémy pro zavádění kabelů umožňují prostoupit do elektrických zařízení místy, kde nelze použít samostané průchodky. Systémy KDR jsou navrženy pro přívody dnem standardizovaných rozváděčů. Ve variantě KDR2 jde o dělený systém, který se osazuje rozmontovanými průchodkami řady KEL, patice systému KDR ESR umožňují bez demontáže upevnit celé průchodky a přírubové desky FP spolu s modulovými deskami MP jsou určeny pro montáž do továrních výřezů v rozváděčích.

Chcete odeslat dokumentaci, vzorky produktů nebo si domluvit osobní schůzku?