UŽITÍ

Prakticky v každém průmyslovém oboru se dnes setkáme s elektrotechnikou, a tím pádem s relé i stykači. V oblasti bezpečnostní techniky se jedná hlavně o moduly nouzového vypnutí nebo hlídače dveří, světelných závor a klidových poloh strojů, které kontrolují vniknutí nežádoucích předmětů a chrání tak zdraví pracovníků.

Měřicí relé naopak chrání převážně průmyslová zařízení měřením fyzikálních veličin (proudu, napětí, odporu, frekvence nebo teploty) a jejich vyhodnocováním. Časová relé nalézají své místo v moderních budovách, kde pomáhají v automatizaci, například při ovládaní osvětlení, ventilace, eskalátorů či výtahů. Polovodičové stykače zase umí regulovat fungování motorů. PCB a miniaturní relé nalezneme na deskách plošných spojů.

E. Dold & Söhne KG

Relé a stykače firmy E. Dold & Söhne KG putují do světa ze srdce pohoří Černý les v jihozápadním Německu již přes 70 let. Za tu dobu si vydobyly místo v téměř všech průmyslových odvětvích.
Jejich role je klíčová pro automatizaci linek v potravinářství, strojírenství, automotive, zpracování dřeva, tiskařském nebo obalovém průmyslu. Relé a stykače Dold se objevují snad ve všech druzích dopravy a logistiky - na letištích, v přístavech, v řízení železniční i silniční dopravy, ale i v průmyslových dopravnících nebo automatizovaných skladových systémech.
Elektrotechniku Dold nalezneme i ve "špinavých" odvětvích zpracování surovin, ropy, zemního plynu, v hutnictví, chemickém průmyslu nebo odpadovém hospodářství.
S trochou nadsázky lze říct, že každý výrobek má možnost se ve svém životním cyklu setkat s relé nebo stykačem od firmy Dold hned několikrát.
Chcete odeslat dokumentaci, vzorky produktů nebo si domluvit osobní schůzku?