Nejvýraznějším prvkem bezpečnostního systému SAFEMASTER STS je celá jeho koncepce a jednoduchá konstrukce, která uživateli umožňuje sestavit si na míru své vlastní řešení, a to od nejjednodušších ochranných funkcí až po složité bezpečnostní systémy. Díky modulární konstrukci systému jsou všechna řešení flexibilní, jedinečná a hospodárná.

Ať potřebujete bezpečnostní systém jednoduchý či rozsáhlý, elektrický, mechanický nebo hybridní, SAFEMASTER STS zajistí vaše zařízení před neoprávněným vstupem. Modulární koncepce a nejmodernější technologie nabízí bezpočet variant řešení, a proto si mohou všichni uživatelé sestavit svůj vlastní bezpečnostní systém, který bude zcela odpovídat jejich konkrétním potřebám.

Systém je schopen zajistit nejvyšší míru bezpečnosti a splňuje požadavky všech platných norem a předpisů. Nabízí bezpečnou a spolehlivou ochranu jak zaměstnanců, tak zařízení i výrobních závodů.

SAFEMASTER STS vám umožní implementovat nejnáročnější bezpečnostní standardy bez nutnosti rozšiřování elektroinstalace. Tím ušetříte náklady, energii, práci i materiál. Jednotlivé komponenty systému jsou velmi odolné a opakovatelně použitelné, proto je tento systém průkopníkem ve smyslu energetické náročnosti a ekologické udržitelnosti. Díky tuhé konstrukci z nerezové oceli je tento systém velmi odolný a lze jej umístit i do nejnáročnějších provozních podmínek.

Chcete odeslat dokumentaci, vzorky produktů nebo si domluvit osobní schůzku?