Modularita bezpečnostního systému SAFEMASTER STS umožňuje individuálně přizpůsobit jednotlivá řešení odpovídajícím aplikacím.

Prostřednictvím bajonetových zámků (viz. příslušenství) lze namontovat libovolný počet jednotek pouze z několika základních modulů. Funkce jednotek je definována způsobem a uspořádáním jednotlivých modulů, přičemž několik jednotek tvoří systém. Možné kombinace složených jednotek určují jednotlivé funkce celého systému.

zobrazit v plné velikosti

Akční členy

Typ

STS-TG

 • Funkce: akční člen – západka
 • Vlastnosti: flexibilní, kódovatelný, nastavitelný akční člen k zajištění dveří
 • Dokumentace

STS-CW

 • Funkce: akční člen – západka
 • Vlastnosti: flexibilní, kódovatelný, nastavitelný akční člen k zajištění dveří
 • Dokumentace

STS-C

 • Funkce: akční člen se 3 stupni flexibility
 • Vlastnosti: flexibilní, nastavitelný akční člen se samočinným nastavením; pro tlumení tlaku a proti deformaci během vkládání
 • Dokumentace

 STS-CK

 • Funkce: kódovaný akční člen se 3 stupni flexibility
 • Vlastnosti: flexibilní, nastavitelný kódovaný akční člen se samočinným nastavením; pro tlumení tlaku a proti deformaci během vkládání
 • Dokumentace

STS-J

 • Funkce: akční člen se 4 stupni flexibility
 • Vlastnosti: samonastavovací akční člen pro náročné aplikace, kompenzuje odchylky výšky a polohy
 • Dokumentace

 STS-JK

 • Funkce: kódovaný akční člen se 4 stupni flexibility
 • Vlastnosti: samonastavovací akční člen pro náročné aplikace, kompenzuje odchylky výšky a polohy
 • Dokumentace

STS-CS

 • Funkce: akční člen s posuvnou západkou
 • Vlastnosti: flexibilní, nastavitelný akční člen s ergonomickým posuvem, kompenzuje výškový posun v provozu
 • Dokumenatce

 STS-CKS

 • Funkce: kódovaný akční člen s posuvnou západkou
 • Vlastnosti: kódovaný flexibilní akční člen s ergonomickým posuvem, kompenzuje výškový posun v provozu
 • Dokumentace

STS-T

 • Funkce: standardní akční člen
 • Vlastnosti: pevný akční člen; pro přepínání přidruženého modulu STS
 • Dokumentace

 STS-TK

 • Funkce: kódovaný standardní akční člen
 • Vlastnosti: pevný standardní akční člen; pro přepínání přidruženého modulu STS
 • Dokumentace

Spouštěcí moduly

Typ

STS-A

 • Funkce: spouštěcí modul A + 2 vkládací otvory
 • Vlastnosti: modul pro příjem akčního členu; zejména pro vkládání akčního členu v horní části
 • Dokumentace

STS-B/K

 • Funkce: spouštěcí modul B/K + 1 vkládací otvor
 • Vlastnosti: modul pro příjem akčního členu; rozšíření modulu je možné pod a nad modulem
 • Dokumentace

 STS-B

 • Funkce: spouštěcí modul B + i vkládací otvor
 • Vlastnosti: modul pro příjem akčního členu; rozšíření modulu je možné pod a nad modulem
 • Dokumentace

STS-D

 • Funkce: spouštěcí modul D + 1 vkládací otvor
 • Vlastnosti: modul pro příjem kódovaného akčního členu; rozšíření modulu je možné pod a nad modulem
 • Dokumentace

STS-K/K 

 • Funkce: spouštěcí modul K/K + 1 vkládací otvor
 • Vlastnosti: spouštěcí modul s funkcí inverze (reverzní sekvence úkonů); obzvláště vhodné pro obtížné montážní pozice
 • Dokumentace

 STS-K

 • Funkce: spouštěcí modul K + 1 vkládací otvor
 • Vlastnosti: spouštěcí modul s funkcí inverze (reverzní sekvence úkonů); obzvláště vhodné pro obtížné montážní pozice
 • Dokumentace

STS-E

 • Funkce: spouštěcí modul E + 1 vkládací otvor
 • Vlastnosti: kódovaný spouštěcí modul s funkcí inverze (reverzní sekvence úkonů); obzvláště vhodné pro obtížné montážní pozice
 • Dokumentace

Moduly s klíčem

Typ

STS-01/K

 • Funkce: modul s klíčem
 • Vlastnosti: modul pro vyjmutí klíče; vyjmutí zajišťuje povolení nebo zakázání dalších modulů nebo přidružených vstupů
 • Dokumentace

STS-01

 • Funkce: modul s klíčem
 • Vlastnosti: modul pro vyjmutí klíče; vyjmutí zajišťuje povolení nebo zakázání dalších modulů nebo přidružených vstupů
 • Dokumentace

STS-10/K

 • Funkce: modul s klíčem
 • Vlastnosti: modul pro příjem klíče; přijmutí zajišťuje povolení nebo zakázání dalších modulů nebo přidružených vstupů
 • Dokumentace

 STS-10

 • Funkce: modul s klíčem
 • Vlastnosti: modul pro příjem klíče; přijmutí zajišťuje povolení nebo zakázání dalších modulů nebo přidružených vstupů
 • Dokumentace

 STS-01S

 • Funkce: modul s klíčem
 • Vlastnosti: modul pro vyjmutí klíče s ochranným krytem; vhodné pro použití v drsných prostředích s nečistotami a prachem
 • Dokumentace

STS-10S

 • Funkce: modul s klíčem
 • Vlastnosti: modul pro příjem klíče s ochranným krytem; vhodné pro použití v drsných prostředích s nečistotami a prachem
 • Dokumentace

 STS-R1

 • Funkce: modul s klíčem
 • Vlastnosti: modul pro vyjmutí klíče; vložený klíč je vytažen silou pružiny a není upevněn
 • Dokumentace

Klíče

Typ

STS-ST/K

 • Funkce: klíč
 • Vlastnosti: nucené spouštěcí sekvence, pro ovládání klíčových modulů, umožňuje ochranu proti zamknutí; označení a barvaznačkovací plochy jsou volitelné; servisní a skupinové klíče dle požadavků zákazníka
 • Dokumentace

 STS-ST

 • Funkce: klíč
 • Vlastnosti: nucené spouštěcí sekvence, pro ovládání klíčových modulů, umožňuje ochranu proti zamknutí; označení a barvaznačkovací plochy jsou volitelné; servisní a skupinové klíče dle požadavků zákazníka
 • Dokumentace

Moduly s visacími zámky (LOTO)

Typ

STS-V/K

 • Funkce: modul s visacím zámkem
 • Vlastnosti: modul pro zamknutí přístupového modulu nebo spínače pomocí visacího zámku
 • Dokumentace

 STS-V

 • Funkce: modul s visacím zámkem
 • Vlastnosti: modul pro zamknutí přístupového modulu nebo spínače pomocí visacího zámku
 • Dokumentace

STS-W/K

 • Funkce: modul s visacím zámkem
 • Vlastnosti: modul s funkcí inverze (reverzní sekvence úkonů) k uzamčení přístupového modulu nebo spínače pomocí visacího zámku
 • Dokumentace

 STS-W

 • Funkce: modul s visacím zámkem
 • Vlastnosti: modul s funkcí inverze (reverzní sekvence úkonů) k uzamčení přístupového modulu nebo spínače pomocí visacího zámku
 • Dokumentace

Blokovací moduly

Typ

STS-YRX/K

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: inverzní modul pro monitorování, blokování a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); bez dalších funkcí
 • Dokumentace

 STS-YRX

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: inverzní modul pro monitorování, blokování a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); bez dalších funkcí
 • Dokumentace

STS-YRH/K

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: inverzní modul pro monitorování, blokování a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); s mechanickým ručním uvolněním
 • Dokumentace

 STS-YRH

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: inverzní modul pro monitorování, blokování a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); s mechanickým ručním uvolněním
 • Dokumentace

STS-YAX/K

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: inverzní modul pro monitorování, blokování a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip zamknutí); bez dalších funkcí
 • Dokumentace

STS-YAX

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: inverzní modul pro monitorování, blokování a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip zamknutí); bez dalších funkcí
 • Dokumentace

STS-ZRX/K

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, blokování a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); bez dalších funkcí
 • Dokumentace

STS-ZRX

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); bez dalších funkcí
 • Dokumentace

 STS-ZRH/K

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); s mechanickým ručním uvolněním
 • Dokumentace

 STS-ZRHC/K

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); s mechanickým ručním uvolněním
 • Kombinuje bezpečnostní spínač, blokování a přenos klíče v jednom systému
 • Ochrana proti zablokování
 • Dokumentace

STS-ZRH

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); s mechanickým ručním uvolněním
 • Dokumentace

 STS-ZAX/K

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip zamknutí); bez dalších funkcí
 • Dokumentace

STS-ZAX

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip zamknutí); bez dalších funkcí
 • Dokumentace

STS-ZRN/K

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); s nouzovým vypnutím
 • Dokumentace

STS-ZRN

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); s nouzovým vypnutím
 • Dokumentace

STS-ZAN/K

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip zamknutí); s nouzovým vypnutím
 • Dokumentace

STS-ZAN

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro monitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip zamknutí); s nouzovým vypnutím
 • Dokumentace

 STS-ZRF

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro minitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); s nouzovým uvolněním
 • Dokumentace

STS-ZAF

 • Funkce: blokovací modul
 • Vlastnosti: modul pro minitorování, zamykání a uvolňování bezpečnostních zařízení (princip odemknutí); s nouzovým uvolněním
 • Dokumentace

Spínací moduly

Typ

STS-SX/K

 • Funkce: spínací modul
 • Vlastnosti: spínací modul pro monitorování pozice akčního členu a klíče
 • Dokumentace

 STS-SX

 • Funkce: spínací modul
 • Vlastnosti: spínací modul pro monitorování pozice akčního členu a klíče
 • Dokumentace

STS-SV

 • Funkce: spínací modul
 • Vlastnosti: spínací modul pro monitorování pozice akčního členu a klíče; s dalším ručním zamykáním
 • Dokumentace

STS-RX/K

 • Funkce: spínací modul
 • Vlastnosti: inverzní spínací modul pro monitorování pozice akčního členu a klíče
 • Dokumentace

 STS-RX

 • Funkce: spínací modul
 • Vlastnosti: inverzní spínací modul pro monitorování pozice akčního členu a klíče
 • Dokumentace

 STS-RV

 • Funkce: spínací modul
 • Vlastnosti: spínací modul pro monitorování pozice akčního členu a klíče; s dalším ručním zamykáním
 • Dokumentace
Chcete odeslat dokumentaci, vzorky produktů nebo si domluvit osobní schůzku?