V oblasti bezpečnostní techniky je nabídka modulů E. Dold & Söhne KG velmi pestrá. Klasické jednoúčelové moduly pro hlídání a nucené vypnutí jsou doplněny o multifunkční bezpečnostní systém Safemaster M. Spolehlivost produktů je pravidelně testována, trvalá kvalita použitých součástek je udržitelná i díky vlastní výrobě bezpečnostních relé do plošných spojů s nuceně vedenými kontakty.

Pro speciální aplikace nabízíme bezpečnostní modul s rádiovým přenosem Safemaster W. Tento modul je prvním multifunkčním bezpečnostním modulem s příjmem rádiového signálu pro nouzové vypnutí v kategorii 4 dle EN 954-1. Přístroj má široké využití v mobilních či rozměrných zařízeních náročných na ochranu osob a strojů jako jsou montážní haly, nebezpečné podchozí zóny aj.

Chcete odeslat dokumentaci, vzorky produktů nebo si domluvit osobní schůzku?