Při projekci je nutné řádně posoudit bezpečnost zařízení, při provozu je pak potřeba si vynutit její dodržování. Zařízení se povinně vybavují elektrickými bezpečnostními prvky se senzory a ovládacími prvky v prostoru zařízení, při vhodném doplnění o certifikované zámky, blokanty a elektromechanické jednotky lze vytvořit komplexní systém s vynucenou logikou přístupů a ovládání. Jedním z takových bezpečnostních systémů je SAFEMASTER STS od našeho partnera, německého výrobce reléové techniky E.DOLD&SÖHNE KG.

Bezpečnostní systém SAFEMASTER STS je určen k ochraně zdraví osob v nebezpečném a drsném prostředí, kde musí odolat hrubému zacházení a bránit v přístupu k pohyblivým částem zařízení i v případě těžkého poškození. Jeho použití bylo ověřováno v provozech jako slévárny, dřevoobráběcí závody, betonárny, papírny a drticí zařízení. Systém je vyroben z nerezavějící oceli, může pracovat v prostředí o teplotě až 200° C a zajišťuje krytí IP65. To vše při splnění bezpečnostních norem EN ISO 13849-1 (performance level PLe/Cat4), ČSN EN 62061 (SIL 3) a ČSN EN 954-1 (kategorie 4).

Součástí sytému jsou bezpečnostní blokanty, zámky s klíči, spínače a elektromechanické jednotky. Kódované zámky lze ovládat volnými klíči, které má každý člen obsluhy u sebe, případně vestavěnými klíči, které umožňují chránit osobu v nebezpečném prostoru pomocí visacího zámku. Do konkrétního provozu lze prvky mechanické a elektrické bezpečnosti libovolně nakombinovat a vynutit tak správný postup obsluhy při vstupu do nebezpečných prostor. Vybrané prvky systému se při instalaci spojí mechanickými osami a spoje se zakryjí objímkami s otvory pro šrouby. Jednotku nelze po jejím nainstalování již nijak modifikovat. Důležitá je drobná vůle mezi jednotlivými prvky, která zajišťuje přizpůsobení systému měnícím se podmínkám – rozdílné teplotní roztažnosti nosných materiálů, drobné poškození ochranných dveří, vibrace aj. Robustní mechanické propojení zajišťuje v případě hrubého poškození či zásahu do bezpečnostního systému uvedení zařízení do klidového stavu. Systém SAFEMASTER STS lze provozovat jako čistě mechanický, nebo jako hybridní elektromechanický systém napojený na bezpečnostní obvod zařízení. Podrobnější informace naleznete v produktové kategorii SAFEMASTER STS.