Série LIFT přináší vysokou spolehlivost a bezpečnost v kompaktním provedení, které je ideální volbou pro všechny typy jeřábů, mobilních ramen, navijáků, či lanových výtahů. Operátoři ocení ergonomii zařízení a nová aplikace “MY LIFT“ pomůže snížit časy instalace a údržby.

Komunikace mezi strojem a dálkovým ovládáním probíhá přes Bluetooth® a k dalšímu zabezpečení rádiového spojení se používá patentovaná technologie AUTEC. Každý systém LIFT má unikátní kódování, aby bylo zajištěno, že k ovládání stroje může být použit pouze odpovídající vysílač, jak vyžaduje směrnice o strojích 2006/42/ES a technická norma ČSN EN 60240-1. Systém LIFT pracuje v pásmu 2,4GHz, které je dostupné pro použití všude na světě a umožňuje současný provoz velkého počtu zařízení v jednom provozu. Inteligentní technika Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS) používaná systémem LIFT automaticky vybírá nejčistší rádiové kanály z dostupných a kontinuálně a rychle mezi nimi v pseudonáhodném vzoru přelaďuje. To zajišťuje extrémně odolnou bezdrátovou komunikaci vůči vnějšímu rušení, při minimálním vyzařovaným výkonem.

Základními bezpečnostními funkcemi jsou GSS (General Safe Stop) a ATS (AuTomatic Stop, které vyhovují normě IEC 62745:2017, což je nový celosvětový standard pro bezdrátové řídicí systémy. Obsluha používající dálkové ovládání LIFT si může vybrat nejlepší umístění, ze kterého stroj ovládat, přičemž má vždy k dispozici GSS, aby stroj po stisknutí tlačítka STOP uvedla do bezpečného stavu. Všechny modely LIFT mají dvojitý redundantní a monitorovaný obvod GSS a robustní tlačítko STOP s kladnými rozpínacími kontakty (podle IEC 60945-5). Funkce ATS pak nepřetržitě kontroluje a udržuje komunikaci mezi vysílací a přijímací jednotkou.

Vysílače LIFT jsou dostupné ve verzi se 4, 6 nebo 8 dvoustupňovými tlačítky (modely T4/T6/T8). Ve všech variantách je spodní tlačítko na pravém boku vyhrazeno pro funkci START a může být volitelně použito pro zvukový signál stroje. Všechny modely mají 4 LED, které mohou signalizovat stav ovládaného zařízení, jako je například aktuálně vybraný zvedák. Modely jsou dostupné s 3x AAA bateriemi, nebo Li-ion dobíjecími bateriemi. Vysílač lze odemknout přístupovým PIN kódem, případně pomocí bezkontaktního hardwarového klíče ve spodní části vysílače (T-klíč). Dálkové ovládání je deaktivováno, pokud dojde k odstranění T-klíče.

Přijímací jednotka ACRH11 je vysoce kompaktní, pracuje s širokou škálou vstupních napětí, má 11 integrovaných výkonových relé a je osazena jednou rozšiřující kartou, která může poskytovat další výstupy nebo funkce. Poloprůhledný kryt chrání integrovaný maják, který bliká když je používané dálkové ovládání. Tato funkce zjednodušuje instalaci, protože většina standardních aplikací nevyžaduje žádnou další signalizaci, aby splnila požadavky normy ČSN EN 15011.

Konfigurační aplikace “MY LIFT“, která je zdarma pro operační iOS i Android umožňuje spárování náhradní vysílací jednotky v případě ztráty nebo poškození stávající jednotky, nastavení PIN kódu používaného pro kontrolu přístupu, nebo nastavení času automatického vypnutí. Provoz po celém světě je bezlicenční, přičemž řada LIFT je schválena v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Číně. Typický pracovní dosah je 75 metrů, v závislosti na zástavbě. Další informace jsou k dispozici v přiloženém flyeru.