1. Pro jaké aplikace byl napájecí systém vyvinut?

Mobilis napájecí systém byl vyvinut pro elektrifikaci různých typů pohyblivých zařízení u aplikací, kde se nevyžaduje vlečný kabel nebo je jeho použití nepraktické.
Mobilis Elite je ideální pro pojízdné jeřáby a standardní zvedací zařízení, ale také se hodí pro venkovní výtahy, elektricky ovládaná vrata např. u letištních hangárů, zakrývacích střech u bazénů a stadiónů, skládání textilu a řezací stroje, montážní a testovací pásy a řídicí vedení…
Mobilis Movit je zejména vhodný pro vysokokapacitní mostové jeřáby, dlouhá vedení, portálové jeřáby. Využití najde i v přístavním průmyslu a při přepravě osob.


2. Jaký je rozdíl mezi Mobilis Elite a Mobilis Movit?

Oba se navzájem doplňují:
Mobilis Elite je vícepólové trolejové napájení se 4 nebo 5 póly, o proudu 20 A, 40 A, 60 A, 100 A, 130 A, 160 A a 200 A.
Mobilis Movit je trolejové napájení se samostatnými póly pro větší proudové zátěže, počet pólů není limitován – pro proudy 315 A, 450 A a 630 A.


3. Jaké jsou výhody systému Mobilis?

Hlavní výhody jsou v oblasti bezpečnosti (IP23 = chráněno před dotykem prstem), dále lehká a tuhá konstrukce, rychlá montáž a snadná údržba. Mobilis je také rozpoznatelný díky svému výjimečnému designu, velké délce vedení bez dilatačních spojů a vysoké kvalitě za příznivou cenu.


4. Mohou být troleje Mobilis použity pro venkovní aplikace?

Ano, stupeň krytí je IP23, kde číslo 3 znamená, že zařízení je chráněno proti dešti s maximálním úhlem 60° vzhledem ke svislé rovině. Zároveň je řada Mobilis uzpůsobena současně pro vnitřní i vnější užití.


5. Pro jaká prostředí nejsou troleje Mobilis vhodné?

Použití trolejí Mobilis se nedoporučuje v korozních prostředích způsobených výpary nebo chemickými látkami nebo v prostředí, kde jsou ve vzduchu přítomna brusná zrna. V mořském prostředí je nutno zvážit další technická opatření spojená s údržbou.


6. Jaké jsou možné délky vedení bez dilatačních spojů?

140 m při proudu 20 A
150 m při proudu 40 A, 60 A a 100 A
250 m při proudu 130 A, 160 A a 200 A
350 m při proudu 315 A a 450 A
250 m při proudu 630 A


7. Kde mají být přimontovány pevné závěsy?

Pro dosažení vyváženého vedení se pevné závěsy montují vždy na střed vedení nebo v polovině částí vedení na každé straně dilatačních spojů (s výjimkou vedení s přepojovacími prvky nebo zakřivením).


8. Kam se montují průběžná napájení?

Mobilis Elite: Průběžná napájení pro proudy až do 100 A mohou být montována na jakoukoli spojnici dvou částí troleje. Předmontovaná průběžná napájení (130 A, 160 A a 200 A) se montují na trolej standardně jako každý jiný prvek.
Mobilis Movit:Průběžná napájení mohou být montována na jakoukoli spojnici dvou částí troleje.

V obou případech umístění průběžného napájení nesouvisí s umístěním závěsů, ale závisí na kalkulaci úbytku napětí.


9. Kdy se používají protiprachové lišty?

U Mobilis Elite je nutné použít protiprachové lišty v prašném, ale suchém prostředí. Jejich použití není doporučeno ve vlhkém prostředí, kvůli zajištění dostatečné cirkulace vzduchu, která brání navlhnutí.
U Mobilis Movit není možné použít protiprachové lišty. Avšak princip trolejových napájení se samostatnými póly umožňuje snadnou kontrolu a údržbu kontaktních drah.


10. Jaký je minimální poloměr zakřivení?

Minimální poloměr zakřivení činí 800 mm pro úhly až do 120°/díl. Pro speciální aplikace nás prosím kontaktujte.


11. Jaká je maximální rychlost sběračů proudu?

Mobilis Elite:Standardní sběrač proudu je vyvinut pro aplikace s rychlostmi až do 100 m/min. Vysokorychlostní sběrač je k dispozici pro rychlosti od 150 do 180 m/min v závislosti na provozních podmínkách.

Mobilis Movit: Sběrač je vyvinut pro aplikace s rychlostmi až do 600 m/min.


12. Kdy je nutné použití kloubového sběracího vozíku?

Pro zaručení optimálního vedení se pro zakřivené vedení napájecího systému musí použít kloubové sběrací vozíky.


13. Kdy je nutné použít čisticí vozíky?

Čistící vozíky je doporučeno použít při údržbě vodičů v následujících případech:

– v prašném prostředí
– v mořském prostředí
– při malých nerovnostech na vodičích


14. Kdy by se měla provádět technická kontrola?

Kontrola je vyžadována po ujetí 3000 km nebo maximálně po jednom roce používání.


15. Je možné troleje krátit?

Mobilis Elite: Ano, pouze díly na konci dráhy.
Mobilis Movit: Ano.


16. Jak probíhá údržba na vedení s několika sběrači proudu?

Ve všech případech musí být vedení bez napájení.
Mobilis Elite: Buď odpojením sběračů, které umožní vyjet na konci vedení (nebo u spoje), nebo u delších vedení díky speciálnímu naváděcímu dílu.
Mobilis Movit: Na jakémkoli místě vedení se hlava sběrače vytáhne zatlačením dolů.

Vyberte model:
Chcete odeslat dokumentaci, vzorky produktů nebo si domluvit osobní schůzku?