Průmyslové technologie vyžadují zvýšenou ochranu proti rušení elektrických zařízení (zejména v procesech měření a regulace). Zvláštní důraz je kladen na odstínění elektromagnetického rušení. Rozlišujeme rušení šířené vzduchem a po vedení.

Rušení vyzařované ze zdroje je přenášeno vzduchem ze zdroje rušení na stínění napájecích nebo signálních kabelů a potom k samotnému zařízení. Všechny kapacitní a induktivní vlivy elektrických a magnetických polí se souhrnně nazývají „rušení šířené vedením“.

Rušení šířené vedením je přenášeno například formou elektromagnetického pole kabelu od zdroje rušení k  samotnému zařízení, kde je přijímáno kovovými částmi, které působí jako anténa. Velká kontaktní plocha stínění kabelu, případně krytu zařízení, hraje roli při ochraně proti tomuto rušení.

Průchodkový systém EMC-KT nabízí účinný způsob odrušení těchto jevů, zabraňuje jejich vzniku.

Zásadní vlastností těchto patentovaných systémů je dělitelnost – vnější rámečky se skládají ze dvou částí a elastické vložky jsou  naříznuté. To umožňuje jednoduše a rychle zavádět i kabely s nerozebíratelnými konektory. Odpadne tak nespolehlivé letování a záruční podmínky zůstanou zachovány.

Chcete odeslat dokumentaci, vzorky produktů nebo si domluvit osobní schůzku?