Přístroje pro hlídání izolačního stavu neuzemněných sítí nejsou na našem trhu žádnou novinkou. Používají se běžně v nemocnicích, zkušebnách, energetice, drážních zařízeních, hutích, na lodích a v bezpečnostních okruzích. Přesto existuje stále mnoho provozů, kde absence hlídače ohrožuje funkci celého zařízení. Zaměříme se na univerzální hlídač UH5892 z nabídky německého výrobce E. Dold & Söhne KG, který snadno zajistí hlídání izolace Vaší sítě.

UH5892

Hlídač izolačního stavu UH5892 kontroluje stejnosměrné i střídavé izolované sítě do DC 400 V resp. AC 600 V s frekvencí 40 – 60 Hz. Kombinovaná měřící metoda vyhodnocuje nesymetrické i symetrické poruchy u sítí se svodovou kapacitou do 20 µF. Přístroj vyžaduje pomocné napájení, které je pro co nejširší použití rozděleno do dvou intervalů AC/DC 24 – 60 V, nebo AC/DC 85-230 V. Výhodou nezávislého napájení je nepřerušovaná kontrola měřeného obvodu i ve stavu bez napětí, potřebná například při hlídání vinutí rotoru. Hlídač má vnitřní obvody vzájemně galvanicky odděleny, nehrozí tedy propojení měřené sítě s pomocným obvodem, ani s výstupními kontakty. Přístroj měří hladinu izolačního odporu obvodu vůči zemi, při poklesu pod nastavenou hodnotu dojde k přepnutí výstupních kontaktů (spínací kapacita 5 A / AC 230 V pro NO a 2 A / AC 230 V pro NC). Standardní hodnota odezvy je 50 kΩ, na vyžádání lze nabídnout varianty s intervalem 10 – 440 kΩ. Po detekci a následném odstranění poruchy se měření obnoví automaticky, případně lze pomocí propojky ve svorkovnici nastavit manuální restart.

EH5861

Všechny prvky hlídače UH5892 jsou umístěny na předním panelu. Krom stavových LED je zde grafická stupnice měřeného odporu a dvě funkční tlačítka: testovací ověří funkci přístroje vyvoláním poruchy a resetovací čistí záznam o poruše z paměti hlídače. Obě tlačítka je možné nahradit externími, která se připojí na vstupní svorky přístroje. Obdobně lze měřenou hodnotu odporu zobrazovat na externí jednotce EH5861 (obr. 2), která umožňuje instalaci do panelu. Stavové LED diody zapuštěné do čelního panelu jsou barevně odlišené: zelená signalizuje přítomnost pomocného napájení, a červená poruchu izolace. Mechanická životnost ≥ 50 x 106 cyklů zajišťuje dostatečnou výdrž pro všechny aplikace, teplota prostředí však musí být v rozmezí od -20° do +60° C. Všechny varianty hlídače se instalují na elektroinstalační DIN lištu, rozměry základního provedení jsou 45 × 107 × 121 mm. Podrobnější informace k typu UH5892 naleznete v kategorii hlídače izolačního stavu.