SAFEMASTER W

Safemaster W je první zařízení svého druhu, tedy první multifunkční bezpečností modul s příjmem rádiového signálu pro nouzové vypnutí v kategorii 4 dle EN 954-1 a dále vyhovuje kategorii Performance Level "e" dle DIN EN ISO 13849-1.

 

Přístroj se používá k ochraně osob a strojů v mobilních a rozměrných zařízeních, u kterých není možné pevné kabelové zapojení, jako jsou např. montážní haly a montážní lešení, zařízení a nebezpečné pochozí zóny. Jelikož je zařízení novinkou, uvedli jsme v časopise Elektro článek, který detailně popisuje jeho funkci.

confix3.jpg