Bezpečnostní systém Safemaster STS

Na tuzemský trh uvádíme elektro-mechanický bezpečnostní systém SAFEMASTER STS, který náš partner, firma E.Dold & Söhne KG, již otestovala v provozech po celém Německu. Tato řada je určena k ochraně zdraví osob v nebezpečném a drsném prostředí. Systém je konstruován pro hrubé zacházení a dokáže bránit v přístupu k pohyblivým částem zařízení i v případě těžkého poškození.

sts1.jpg

Bezpečnost je považována za jednu z nejdůležitějších schopností elektrických zařízení, alespoň ve fázi jejich projektování. V běžném provozu jsou bohužel bezpečnostní pravidla někdy podceňována, je tedy potřeba předcházet uživatelským úpravám ochranných systémů. V nebezpečných provozech mají takové úpravy smrtelné důsledky. Výrobce proto testoval systém SAFEMASTER STS ve slévárnách, dřevozávodech, betonárnách, výrobě papíru a drtičkách kamení. Komponenty jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, sytém může pracovat v prostředí o teplotě až 200° C a zajišťuje krytí IP65. To vše při splnění bezpečnostních norem EN ISO 13849-1 (performance level PLe/Cat4), ČSN EN 62061 (SIL 3) a ČSN EN 954-1 (kategorie 4).

 sts2.jpg

Součástí sytému jsou bezpečnostní blokanty, zámky s klíči, spínače a elektromechanické jednotky. Kódované zámky lze ovládat klíči volnými, které má každý člen obsluhy u sebe, nebo vestavěnými, které umožňují chránit osobu v nebezpečném prostoru pomocí visacího zámku. Do konkrétního provozu lze prvky mechanické a elektrické bezpečnosti libovolně nakombinovat a vynutit tak správný postup obsluhy při vstupu do nebezpečných prostor. Vybrané funkční bloky se spojí vnitřními podélnými osami a spoje se zakryjí objímkami s otvory pro šrouby. Důležitá je malá vůle mezi jednotlivými bloky, která zajišťuje přizpůsobení systému měnícím se podmínkám – rozdílné teplotní roztažnosti nosných materiálů, drobné poškození ochranných dveří, vibrace aj. Mechanické propojení zajišťuje uvedení stroje do klidového stavu v případě zásahu do bezpečnostního systému, či při jeho poškození. Systém lze provozovat jako čistě mechanický, nebo jako hybridní elektro-mechanický systém napojený na bezpečnostní obvod zařízení. Přehledový prospekt je k dispozici zde, případně je k dispozici specializovaný web výrobce www.safemaster-sts.de.

sts3.jpg

Oskom > Aktuality > Bezpečnostní systém Safemaster STS