Safemaster M

Safemaster M má nejdůležitější funkce malých bezpečnostních PLC. Monitoruje a ovládá bezpečnostní funkce strojů a výrobních linek. Vstupní moduly mohou být přiřazeny libovolným výstupním modulům. Začlenění do stávajících, ne-bezpečnostních sběrnicových systémů je možné díky sběrnicovým modulům. Konfiguruje se bez použití softwaru, programování probíhá za pomoci jednoduchých DIP a otočných přepínačů. Z toho důvodu odpadají náklady na programování, konfiguraci a servisní nářadí, pravidelný update v případě nového operačního systému, archivace, náklady na výuku softwaru atp. Safemaster M je vhodný doplněk ke klasickým PLC. Zatímco PLC se stará o ovládání stroje, Safemaster M plní všechny bezpečnostní funkce. Stavy důležité pro bezpečnost jsou přeneseny buď pomocí kontaktů, nebo po sběrnici do PLC pro vizualizaci. Systém je koncipován modulárně, výběrem vhodného vstupního a výstupního modulu a jejich specifickým nastavením je možné splnit zvláštní požadavky individuálních aplikací. Safemaster M je univerzální systém pro zákaznické sloučení různých bezpečnostních funkcí strojů v různě složitých instalacích.

subsafemaster.jpg

Systém se skládá ze řídicí jednotky, která má 2 vstupy pro nouzové zastavení s možností startu manuálně nebo automaticky, 4 vstupy pro tlačítka start, jež mohou být přiřazena řídicí jednotce nebo libovolnému vstupnímu modulu a 1 bezpečnostní výstup kategorie 4 (libovolně 3NO nebo 2NO, 1NC), dále ze vstupních modulů s 8mi bezpečnostními vstupy, k nimž lze přiřadit různé druhy bezpečnostních funkcí dle varianty modulu (např. dvouruční ovládání, světelné závory, nouzová zastavení atd.) a výstupních modulů s 3-4mi redundantními kontakty, s různou konfigurací, okamžitým či zpožděným vybavením a se vstupem pro monitorování zpětnovazebního okruhu (pro monitorování externích stykačů). Minimální konfigurace je vstupní modul s řídicí jednotkou, maximální pak 3 vstupní, 3 výstupní, 1 řídicí a 1 sběrnicový modul.

Důvody pro použití bezpečnostního systému Safemaster M:

Decentralizované bezpečnostní řízení rozpozná chybu a vy hned víte, kde vznikla - zkrácení doby výpadků a prostojů zařízení, vyšší disponibilita.
Hierarchická tvorba skupin strojů.
Žádné programování, žádný speciální software. Všechny funkce jsou pevně předprogramovány a schváleny. Není potřeba archivovat updaty, různé verze programů pro různá zařízení atd. Pro uživatele odpadá závislost na nejrůznějších programech. Safemaster M je použitelný pro bezpečnostní kategorii 4 dle (EN 954-1) a přitom k nastavení je potřebný pouze šroubovák.
Diagnostický modul hlásí stavy a hlášení přímo na sběrnici. Tím se výrazně redukují prostoje. Kromě toho nabízí Safemaster M cenově výhodnou alternativu pro realizaci bezpečnostního řízení s připojením na sběrnici BUS (CANopen / Profibus DP) bez bezpečnostního programovatelného automatu.
Telefonická podpora při nastavování zařízení na druhém konci světa je velmi jednoduchá. Programování náhradních dílů je proveditelné v provozu, aniž by uživatel potřeboval znalosti softwaru.
Velmi malá a kompaktní konstrukce - šetří místo v rozváděči, snižuje nároky na propojení i náklady.
Neustále správný typ na skladě. Díky multifunkčnosti jsou jednotlivé moduly použitelné pro různé aplikace - méně skladových položek a větší pružnost.
Rychlejší výměna modulu pomocí odnímatelných svorek a konektorových spojení. Nenáročná náhrada, úprava či záměna.

 

Multifunkční bezpečnostní systém Safemaster M nabízí optimální řešení pro mnohé oblasti konstrukce strojů zařízení: v papírenství, v polygrafickém průmyslu, ve tvarovací technice, v oblasti výroby nápojů a potravin, v obalové technice a podobně. Hodí se ideálně pro obráběcí centra, konstrukci robotů, pro obráběcí, vstřikovací a balicí stroje i kompletní automatické linky. Je vhodný pro různé bezpečnostní funkce dle bezpečnostní kategorie 4. Pokryje se tak celá oblast bezpečnostní techniky s vazbou na sběrnici. Rostoucí počet bezpečnostních funkcí v oblasti automatizace vytváří z bezpečnostního systému Safemaster M smysluplnou a levnější alternativu k běžným, programovatelným základním bezpečnostním prvkům.