Řešení pro ATEX

Průchodkové systémy Icotek ATEX jsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu. Název ATEX je zkratkou "ATmosphères EXplosives" a označuje evropskou směrnici 2014/34/EU, která se týká elektrických i neelektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Od roku 2003 musí být každý výrobek, určený do prostředí s nebezpečím výbuchu certifikován dle směrnice ATEX, označený značkou CE, Ex a doplněný skupinou a kategorií. Výrobky Icotek jsou certifikované dle ATEX do zóny G (plyn) a D (prach) ve skupině II, kategorie 2 + 3. Průchodkové systémy Icotek vyhovují směrnici 2014/34/EU (ATEX) pro zařízení a ochranné systémy určené do zóny 1, 2, 21 a 22. Průchodkové systémy jsou určeny pouze do statických aplikací, kde nejsou kabely mechanicky namáhány.

Oskom > Průchodky a stínění ICOTEK > Řešení pro ATEX