Pyramidové průchodky

9.9.2016

Při zavádění kabeláže do elektrických zařízení je nutné, kromě ochrany osob a ochrany zařízení, uvažovat také nad potřebnou ochranou kabelů. Při použití standardních průchodek na pohyblivých zařízeních se v důsledku tuhosti kopolymerových objímek porušuje izolace kabelů. Podobné je to u přívodních kabelů, které procházejí stěnou zařízení kolmo k povrchu, ale ohyb kabelů vně zařízení dlouhodobě namáhá kabel v ohybu a ve střihu. Proto se používají pyramidové průchodky, které kromě krytí dle ČSN EN 60529 zajišťují i flexibilní ochranu kabeláže.

kel-dpf-a1.jpg

Pyramidové průchodky firmy icotek GmbH lze použít na kabely a chráničky o průměru od 3 do 115 mm. Na každé průchodce je několik pater s vyznačeným průměrem, nepotřebná část pyramidy se před zavedením kabelu odřízne. Pro zajištění lepší ochrany proti namáhání v tahu lze kabel upevnit pomocí kabelového pásku. Pyramidové průchodky pro kabely do 70 mm jsou pro tyto účely vybaveny přírubami u každého patra.

kel-dpf-a2.jpg

Konstrukce pyramidových průchodek icotek® se liší dle velikosti, rozsahy obou konstrukčních skupin se vzájemně překrývají. Větší provedení pro průměry od 25 do 115 mm KEL-ULTRA FLEX se skládá z elastomerové pyramidy, jež se upevňuje šrouby přímo na stěnu zařízení pomocí ocelové příruby. U menšího provedení pro průměry od 3 do 55 mm je elastomerová pyramida součástí polyamidové základny s metrickým závitem. Po osazení do výřezu v zařízení se průchodka upevní plastovou kontramaticí. Pro větší flexibilitu průchodek jsou nově doplněny manžetou, umožňující větší ohyb celé pyramidy.

kel-dpf-a3.jpg

Pyramidové průchodky icotek® mají atestaci ECOLAB pro potravinářství, certifikát ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu (řada KEL-DPF), splňují požadavky pro drážní aplikace dle ČSN EN 45545-2, zajišťují krytí IP 66 / IP 68 dle ČSN EN 60529, jsou samozhášivé, bez halogenů a silikonů, UV stabilní a splňují řadu dalších národních i mezinárodních standardů. Podrobnější informace k průchodkám naleznete na našem webu, nebo v kompletním katalogu.

 


Montáž pyramidových průchodek KEL-DPF

Oskom > Aktuality > Pyramidové průchodky
Loading...

Aktuality

Stránkování

<1 2
 
 
  • 9.9.2016 Pyramidové průchodky
Loading...

Aktuality

Stránkování

<1 2
 
 
  • 9.9.2016 Pyramidové průchodky