Polovodičový stykač PI9260 a relé PK9260

Bezkontaktní spínání, tedy technika využívající polovodičových přechodů místo elektromagnetických relé, se běžně používá pro časté spínání odporové, případně indukční zátěže. Vyšší pořizovací cenu vyvažují výhody použití polovodičových prvků: přesné, tiché, časté a rychlé ovládání, možnost spínat zátěž při průchodu napěťového fázoru nulou, delší mechanická životnost a stabilní spolehlivost. Určitým nedostatkem polovodičů je závislost jejich vodivosti na teplotě. Je proto nutné přístroje nabízet s chladičem, případně zajistit jejich montáž na chladnou desku rozváděče atp.

 pi,pk9260.jpg

Ukázkový 3f polovodičový stykač PI9260 od německého výrobce E. Dold & Söhne KG disponuje dvěma tyristory v antiparalelním zapojení v každé fázi. Přístroj umožňuje spínat při nejbližším průchodu napětí nulou, případně pokud je to nutné tak okamžitě, obvody do 60 A v soustavách od AC 24 V do 600 V. Řídicí signál může být stejnosměrný DC 10 - 32 V, nebo střídavý AC 100 - 230 V. Pro standardní instalaci na DIN-lištu jsou přístroje vybaveny správně dimenzovaným chladičem, ale je možná i instalace bez chladiče, přímo na tepelně vodivé desky. Vždy záleží na variantě přístroje a kombinaci technických parametrů. Nejčastěji jsou tyto přístroje používány k ovládání topných a chladicích systémů, ventilů, osvětlení, technologických celků extruderů, balicích zařízení, pájecích stanic a výrobních linek.

 Kompaktní provedení pro spínání 1f obvodů, polovodičové relé PK9260, se díky dostupnosti používá i v domácích instalacích a jednodušších strojích. Při podobných parametrech, s proudovou zatížitelností až 88 A, dokáže prodloužit životnost často spínaných zařízení a ztišit jejich provoz. Navíc má v přístrojovém těle o rozměrech 139 x 50 x 22,5 mm připraveny 2 montážní otvory, sloužící pro přímou montáž bez chladiče.

Oskom > Aktuality > Polovodičový stykač PI9260 a relé PK9260