Polovodičová relé

V průmyslových aplikacích, kde jsou požadovány vysoké spínací kmitočty a krátké spínací cykly, se osvědčily polovodičové stykače. Absence mechanických prvků zajišťuje u těchto prvků extrémně dlouhou životnost, což umožňuje spolehlivé spínání prvků s nízkými náklady v porovnání s klasickými relé a stykači. K oblastem použití patří například výtlačná a vstřikovací zařízení, vytápění, pájecí linky, roboty pro nanášení lepidla za tepla, trojfázové motory, osvětlení, dopravní zařízení, čepovací zařízení, balicí stroje, výrobní automaty, čerpadla, samoobslužné automaty, semafory a mnoho dalších.

 

 Typ
ph9260.png  PH9260
 • Funkce: polovodičové relé
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Zátěžový proud AC až: 600 V
 • Ovládání vstupu/výstupu DC: +
 • Ovládání vstupu/výstupu AC/DC: +
 • Šířka: 45 mm
 • Dokumentace
 ph9260.92.png PH9260.92
 • Funkce: polovodičové relé, 2-pólové
 • Proud zátěže 2-pólový: +
 • Zátěžový proud AC až: 480 V
 • Ovládání vstupu/výstupu DC: +
 • Šířka: 45 mm
 • Dokumentace
 ph9260_042.png PH9260/042
 • Funkce: polovodičové relé s analogovým vstupem pro pulzní řízení
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Zátěžový proud AC až: 480 V
 • Řízení analogového vstupu mA: 4 - 20 mA
 • Šířka: 45 mm
 • Dokumentace
 ph9270.png PH9270
 • Funkce: polovodičové relé se sledováním zatížení
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Zátěžový proud AC až: 480 V
 • Pomocné napětí DC: 24 V
 • Ovládání vstupu/výstupu DC: +
 • Šířka: 45 mm
 • Dokumentace
 ph9270_003.png PH9270/003
 • Funkce: polovodičové relé s kontrolou obvodu zátěže
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Zátěžový proud AC až: 480 V
 • Ovládání vstupu/výstupu DC: +
 • Šířka: 45 mm
 • Dokumentace
 pi9260.png PI9260
 • Funkce: polovodičové relé 
 • Proud zátěže 2-pólový: +
 • Proud zátěže 3-pólový: +
 • Zátěžový proud AC až: 60 V
 • Zatížení napětí AC až do: 600 V
 • Maximální reverzní napětí až do: 1600 V
 • Pomocné napětí DC: 24 V
 • Ovládání vstupu/výstupu DC: +
 • Ovládání vstupu/výstupu AC: +
 • Šířka: 67,5 mm
 • Dokumentace
 pk9260.png PK9260
 • Funkce: polovodičové relé pro odporové zatížení
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Zatížení napětí AC až do: 600 V
 • Ovládání vstupu/výstupu DC: +
 • Ovládání vstupu/výstupu AC/DC: +
 • Ovládání vstupu/výstupu AC: +
 • Šířka: 22,5 mm
 • Dokumentace
 bf9250.png BF9250
 • Funkce: polovodičový stykač
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Proud zátěže 2-pólový: +
 • Proud zátěže 3-pólový: +
 • Zatížení napětí AC až do: 480 V
 • Ovládání vstupu/výstupu AC/DC: +
 • Sledování teploty: +
 • Signální výstup: +
 • Certifikáty: UL
 • Šířka: 45; 22,5; 90 mm
 • Dokumentace
 bf9250._8.png BF9250/__8
 • Funkce: polovodičový stykač
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Proud zátěže 2-pólový: +
 • Proud zátěže 3-pólový: +
 • Zatížení napětí AC až do: 480 V
 • Ovládání vstupu/výstupu DC: +
 • Certifikáty: UL
 • Šířka: 45; 22,5; 90 mm
 • Dokumentace
 bf9250.0_2.png BF9250/0_2
 • Funkce: polovodičový stykač s analogovým vstupem pro impulzní výstup
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Zatížení napětí AC až do: 480 V
 • Pomocné napětí DC: 24 V
 • Ovládání vstupu/výstupu DC: +
 • Řízení analogového vstupu mA: 4 - 20 mA
 • Sledování teploty: +
 • Certifikáty: UL
 • Šířka: 45; 22,5; 90 mm
 • Dokumentace
 bh9250.png BH9250
 • Funkce: polovodičový stykač
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Proud zátěže 2-pólový: +
 • Proud zátěže 3-pólový: +
 • Zatížení napětí AC až do: 480 V
 • Ovládání vstupu/výstupu DC: +
 • Sledování teploty: +
 • Signální výstup: +
 • Certifikáty: UL
 • Šířka: 45; 67,5; 112,5 mm
 • Dokumentace
 bh9251.png BH9251
 • Funkce: polovodičový stykač s proudovou ochranou
 • Proud zátěže 1-pólový: +
 • Zatížení napětí AC až do: 400 V
 • Ovládání vstupu/výstupu AC/DC: +
 • Sledování teploty: +
 • Signální výstup: +
 • Šířka: 45; 67,5; 112,5 mm
 • Dokumentace

 

Polovodičové stykače a polovodičová relé, powerswitch. Dokonalé spínaní při průchodu nulou. Polovodičová relé k našroubování na chladič, polovodičový stykač s integrovaným chladícím tělesem pro montáž na lištu.

PřístrojProud zátěže [A] 1-pólovýProud zátěže [A] 2-pólovýProud zátěže [A] 3-pólovýNapětí při zatížení 3 AC až [V]Pomocné napětí DC [V]Řídicí vstup [V]Monito-rování teplotySignalizační reléŠířka modulu [mm]PDF
PH926025; 50; 100; 125  660 DC 4...32
AC/DC 18...27; 85...265
  45CZ AJ NJ
PH9260/000/0_25; 50  66032DC 4...32
AC/DC 18...27; 85...265
  45-
PH9270,
s kontrolou zátěže
20; 40  480 DC 20...32  45AJ NJ
BF9250/00810; 25; 506,5; 15; 255; 10; 15530 DC 4...32
AC/DC 85...265
  22.5; 45; 90AJ NJ
BF9250/001,
s kontrolou teploty
10; 25; 506,5; 15; 255; 10; 1553024DC 4...32
AC/DC 85...265
++22.5; 45; 90-
BF9250/002,
spínání celých vln
10; 25; 506,5; 15; 25 530244...20 mA / 0...10 V+ 22.5; 45; 90CZAJ NJ
BH9251,
s kontrolou zátěže
10; 20; 40  530 AC/DC 3...270++45; 67.5; 112.5CZ AJ NJ

 

*Stará verze katalogového listu. Na aktualizaci se pracuje.

Oskom > Relé a moduly DOLD > Výkonová technika > Polovodičová relé