Ovládací panely

Panelové uložení pro multifunkční, ovládací, zobrazovací a jiné prvky potřebné pro místní technologické celky. Typickým příkladem je panel zobrazení diagnostických dat výrobní linky s možností úpravy základních veličin a dálkové kalibrace stroje bez nutnosti fyzického vstupu do nebezpečné zóny kolem pohyblivých částí linky.

Loading...

Ovládací panely a nosná ramena TEKNOKOL

Loading...

Ovládací panely a nosná ramena TEKNOKOL