Kabelové svorky KOZ

Kabelové svorky KOZ jsou vhodné pro montáž kabelů nízkého, středního i vysokého napětí. Jsou vyrobeny z materiálu vyztuženého skleněnými vlákny a mohou být použity pro kabely s vnějším průměrem od 13 do 160 mm. Vyhovují evropské normě EN-IEC 61914:2016, jež zohledňuje požadavky na odolnost kabelových příchytek proti elektromechanickému namáhání. Svorky KOZ odolávají olejům, tukům, mrazu, teplu, UV záření, ozónu, solné mlze, kyselinám, agresivním chemikáliím i jadernému záření, neoxidují a jsou nevodivé. Jelikož se jedná o certifikované produkty do průmyslového prostředí, musí vyhovovat nejen požadavkům na odolnost, ale současně i na materiálové složení. Neobsahují proto olovo, kadmium a jsou bez halogenů. Katalogová teplota okolí může být v rozsahu od -80 °C do 120 °C, nicméně v krátkodobých testech byla ověřena odolnost až do 225 °C, navíc vyhovují požadavkům na samozhášivost (třída hořlavosti V-0 dle UL94).

Oskom > Kabelové svorky KOZ