Relé a moduly DOLD

Nabídka relé a modulů E. Dold & Söhne KG pokrývá širokou paletu elektrotechnických rozváděčových aplikací. Téměř pro každý technický obor je třeba provádět operace měření, ochrany, kontroly, spínání a řízení. Pro tyto úkony nabízíme reléové moduly s přesným nastavením parametrů mechanickými prvky. Součástí výrobního programu jsou i vlastní relé do plošných spojů a krabičky modulů. Portfolio lze dělit do několika skupin dle použití:

Oskom > Relé a moduly DOLD