Nový softstartér UG9019

18.12.2017

Plnohodnotné řízení otáček pohonů vyžaduje znalost mnoha parametrů, schopnost programovat řídicí systém a vyplatí se spíše v náročných či opakovaných aplikacích. Pokud je důležité řídit pouze rozběh motoru a jeho následné brždění (dopravníky, pumpy, ventilátory, kompresory, pily, pohony bran), postačí jednoduchý přístroj se základním nastavením. Příkladem je nový modul pro řízení rozběhu a doběhu motoru UG9019 (obr. 1) od firmy E. Dold & Söhne KG.

 obr1_siroko.jpg

Modul UG9019 umožňuje jednoduché ovládání třífázových motorů od 40 W do 4 kW / 400 V pomocí přímého řízení dvou fází. Díky tomu jsou omezeny záběrové parametry a rozběh i doběh jsou plynulé. Přístroj hlídá sled i výpadek fází a je vybaven tepelnou ochranou, což je při polovodičovém řízení nutností. Modul šířky 22,5 mm a s paticí na elektroinstalační lištu je velmi kompaktní, díky tomu je vhodný i pro rekonstrukce starších zařízení.

Optimální rozběh a brzdění probíhá plně automaticky, pouze je potřeba nastavit požadované momenty a časy. K tomu slouží 4 otočné potenciometry na čelním panelu přístroje: rozběhový a brzdný moment lze omezit v rozsahu 30 - 80 % pomocí potenciometrů s relativní stupnicí, délka rozběhu a brzdění se nastavuje pomocí potenciometrů v rozsahu 1 – 10 s. Součástí čelního panelu je také resetovací tlačítko a sada stavových LED diod: zelená signalizuje přítomnost pomocného napájení, žlutá aktuální funkci a červená chybová hlášení. Vše ostatní řídí a monitoruje vnitřní mikrokontroler, který přímo ovládá výkonové tyristory dvou řízených fází. Řídicí a výkonové obvody jsou galvanicky odděleny.

 obr2.jpg

Pomocné napájení přístroje je DC 24 V ± 10 % a jmenovité napětí sítě musí být v rozsahu 3 AC 200 – 480 V ± 10% s frekvencí 50/60 Hz (automaticky se detekuje). Pro vzdálené ovládání či napojení na nadřazený systém je k dispozici vstup pro externí restart a výstupní přepínací relé. Podrobnější informace k soft-startérům, případně k dalším výrobkům, naleznete zde.

Oskom > Aktuality > Nový softstartér UG9019